Strona główna
Menu podmiotowe
Status prawny
Przedmiot działalności
i kompetencje
Struktura własnościowa,
majątek
Budżet
Organizacja
Dyrekcja
Rada Pedagogiczna
Rada Rodziców
Samorząd Uczniowski
Pracownicy Obsługi
i Administracji
Menu przedmiotowe
Tryb działania
Uchwały
Zarządzenia
Sposób załatwiania
spraw
Zestaw programów
i podręczniki
Plany pracy
Zasady
Szkolnego Oceniania
Zasady naboru
Zamówienia publiczne
Oferty pracy
Kontrole
Kontrola zarządcza
Rejestry, ewidencje,
archiwa
Informacje
nieudostępnione
ePUAP
Serwis
Instrukcja korzystania
z BIP
Redakcja
Strony usunięte
Statystyka
 
              http://www.szkolamroczkow.szkolnastrona.pl
Zespół Szkół im. Jana Pawła II w Mroczkowie Gościnnym

Mroczków Gościnny 50,         26-300 Opoczno
_________________________________________

      tel./fax:  44 755-18-23
      e-mail: zsmroczkow@opoczno.edu.pl
_________________________________________

   NIP: 768-16-71-212;          REG. 592184151

konto bankowe: 97106000760000321000208154


odpowiada: Małgorzata Kałużyńska

wytworzył: Małgorzata Kałużyńska

wprowadził: administrator

data: 14-06-2012

data: 14-06-2012

data: 14-06-2012Rejestr zmian strony